Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Kielce Rockują

 

Paweł Sylwester Wawrzeńczyk    Prezes zarządu

Andzej Piotr Wałęka                   Wiceprezes zarządu

Michał Roman Relidzyński           Członek zarządu

 

RS: 0000569448
NIP: 9591963627
Regon: 362168650
Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Adres: ul. Łopuszniańska 1
25-817 Kielce
Świętokrzyskie
Data rejestracji KRS 4 sierpnia 2015
Ostatnia zmiana w KRS 4 sierpnia 2015
Reprezentacja ZARZĄD
Sposób reprezentacji Do ważności czynności prawnych podejmowanych w sprawach majątkowych
konieczne jest współdziałanie przynajmniej trzech członków zarządu, w tym
prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu oraz sekretarza.
Sąd
Sygnatura KI.X NS-REJ.KRS/3527/15/183/REGON

 

Numer konta:

BZ WBK  63 1090 2590 0000 0001 2982 5021